Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Zarzadzenia w sprawie dzierżaw

2020-02-17 14:40:31
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2020-02-17 12:38:42
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Przetarg - plaża w Parku Mamuta

2020-02-14 12:04:38
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 144/2, AM-5 obręb Oporów, przeznaczonego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w zakresie świadczenia usług związanych ze sportem lub rekreacją w formie plaży miejskiej oraz usług związanych z jej funkcjonowaniem

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2020-02-05 14:03:35
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Aktualności

Przetargi