Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

2013-10-03 07:38:27
Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

,,UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU na okres gospodarczy od 1.01.2019 r. do 31.12.2028 r. DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, NALEŻĄCYCH DO GMINY WROCŁAW’’

2019-04-23 11:57:58
Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej o możliwości zapoznania się z dokumentem: ,,UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU na okres gospodarczy od 1.01.2019 r. do 31.12.2028 r. DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, NALEŻĄCYCH DO GMINY WROCŁAW’’

Przetargi na dzierżawę terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2019-03-29 09:26:53
Przetargi pisemne nieograniczone na dzierżawę terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w zakresie świadczenia usług związanych ze sportem lub rekreacją w formie plaży miejskiej oraz usług związanych z jej funkcjonowaniem

Aktualności

Przetargi