Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero

2019-10-31 14:52:55
1.Przedmiot zamówienia: Dostawa 150 ryz papieru ksero A4, gramatura 80 g/m2, białość CIE średnia z obu stron 161+/-2, z etykietą FSC® lub PEFC® i oznakowaniem EU Ecolabel, w produkcji którego nie stosuje się chloru elementarnego (ECF). 2.Dostawa do siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu z wniesieniem do budynku na parter. 3.Cenę za dostawę papieru (wraz z transportem i wniesieniem) należy wpisać w treści maila lub w ofercie w formie załącznika. Ponadto, należy podać jaki papier jest oferowany w celu sprawdzenia, czy odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia oraz dołączyć specyfikację techniczną. 4.Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: tomasz.tatalaj@zzm.wroc.pl do 15.11.2019r. 5.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena - 100 %. 6.Termin realizacji do 21.11.2019r. 7.Termin płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 8.Dane do faktury: Nabywca: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 897-13-83-551 Odbiorca: Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2019-10-30 11:43:21
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę terenu

2019-10-25 09:14:46
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 8/6, AM-27 obręb Stare Miasto (fragment bulwaru Xawerego Dunikowskiego) na lokalizację punktów gastronomicznych oraz terenów do nich przyległych

Aktualności

Przetargi