Biuletyn informacji publicznej

KOMUNIKAT W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PUBLIKOWANYCH W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

2019-02-05 13:49:20

 

 

KOMUNIKAT W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PUBLIKOWANYCH W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ dotyczący przetargów na:

sezonowe dostawy oraz usługi nasadzeń drzew i krzewów

a także

usługi konserwacji zieleni parkowej, przyulicznej i lasów

 


Zamawiajacy informuje, iż w zw. z elektronizacją zamówień publicznych dla przetargów ogłaszanych w UE - wszelkie informacje związane z procedurą ich prowadzenia, w tym dokumenty przetargowe znajdować się będą na BIP na tzw. Platformie zxakupowej w zakładce o nazwie "Platforma"

Adres ww. Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zzm_wroclaw

Wchodząc na "Platformę" w zakładce pod nazwą "Postępowania" - publikowane są wszelkie informacje związane z danym postępowaniem, procedurą ich prowadzenia, w tym dokumenty przetargowe.

Wszelka komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym dla danego postępowania, w tym składania ofert - odbywa się wyłącznie za pośrednictwem "Platformy".

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania: ofert, dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i kopii oświadczeń oraz innych informacji - opisane są na "Platformie" w "Regulaminie", znajdującym się w zakładce "Strona główna" w dolnym pasku oraz w "Instrukcjach", znajdujących się w zakładce "Postępowania" w dolnym pasku "Platformy".

Zamawiajacy informuje, iż w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem komunikacji z Zamawiającym, składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta jest dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00 pod nr tel. 22 101 02 02 oraz email: cwk@platformazakupowa.pl

Korzystanie z "Platformy" jest bezpłatne.

« powrót

Aktualności

Przetargi