Biuletyn informacji publicznej

Przetarg - plaża w Parku Mamuta

2020-02-14 12:04:38

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 144/2, AM-5 obręb Oporów, przeznaczonego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w zakresie świadczenia usług związanych ze sportem lub rekreacją w formie plaży miejskiej oraz usług związanych z jej funkcjonowaniem

Ogłoszenie o przetargu - pdf.

Regulamin - pdf.

Umowa dzierżawy - pdf.

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty.

« powrót

Aktualności

Przetargi