Biuletyn informacji publicznej

,,UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU na okres gospodarczy od 1.01.2019 r. do 31.12.2028 r. DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, NALEŻĄCYCH DO GMINY WROCŁAW’’

2019-04-23 11:57:58

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej o możliwości zapoznania się z dokumentem: ,,UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU na okres gospodarczy od 1.01.2019 r. do 31.12.2028 r. DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, NALEŻĄCYCH DO GMINY WROCŁAW’’

Wnioski i uwagi do dokumentu należy składać w dniach od 23 kwietnia 2019 r. do 22 czerwca 2019 r.:

  1. na piśmie na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: ,,UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU na okres gospodarczy od 1.01.2019 r. do 31.12.2028 r. DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WROCŁAW' na adres: e–mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
  3. osobiście w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski/uwagi do Planu muszą zawierać: imię i nazwisko składającego, nazwę podmiotu reprezentowanego (lub osoba fizyczna), fragment dokumentu Planu do którego odnosi się uwaga/wniosek (tj. numer rozdziału, punktu, tabeli, rysunku, numer strony, akapitu na stronie), treść uwagi/wniosku wraz z uzasadnieniem.

Uwagi/wnioski można zgłaszać do 22 czerwca 2019 r.

Uwagi/wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu - notatka z konsultacji planu - pdf.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu  - pdf.

Mapy gospodarczo-przeglądowe drzewostanów - zip.

Mapy gospodarczo-przeglądowe ewidencji - zip.

« powrót

Aktualności

Przetargi