Biuletyn informacji publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-06-13 09:53:44

Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie zadania pn. „Wykonanie alejki grysowej na terenie parku przy ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu”

Zaproszenie do złożenia oferty i wzór umowy - pdf.

 

Formularz ofertowy - pdf, doc.

 

Dokumentacja projektowa:

- przedmiar robót - pdf,

- przekrój konstrukcyjny - pdf,

- zakres - pdf.

« powrót