Biuletyn informacji publicznej

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia

2016-08-19 15:16:13

Treść Zarządzenia - 5081/16

Kalkulator nasadzeń wyrównujących - kalkulator

Uwaga: aby korzystać z kalkulatora należy włączyć zgodę na żółtym pasku

 

INFORMACJE DLA PROJEKTANTÓW

Wytyczne dotyczące gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia:

1. Wytyczne - plik pdf

2. Struktura danych opisowych - plik xls (Uwaga: Nowa wersja tabeli 28-12-2017r.)

3. Instrukcja QGIS - plik zip

Dane należy przekazywać w formie elektronicznej na adresy: sip@zzm.wroc.pl oraz slawomir.gorowski@um.wroc.pl

W nazwie e-maila należy wpisać ID Opracowania.

TABELE DLA PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH TERENAMI GMINY WROCŁAW ORAZ ORGANÓW WYDAJĄCYCH DECYZJĘ NA WYCINKĘ

1. Tabela nr 1 Baza usunięć i nasadzeń drzew - plik xls

2. Tabela nr 2 Baza Decyzji na wycinkę - plik xls (UWAGA! DOTYCZY TYLKO ORGANÓW WYDAJĄCYCH DECYZJĘ NA WYCINKĘ)

3. Tabela nr 3 Baza terenów pod nasadzenia Plan nasadzeń - plik xls

4. Instrukcja pobierania współrzędnych drzew z Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - plik pdf

« powrót