Biuletyn informacji publicznej

Informacje

Zagospodarowanie strefy wejściowej Parku Zachodniego we Wrocławiu - wejście od strony ul. Lotniczej 

 

Zamawiający:   Zarząd Zieleni Miejskiej

Projektant:       Tomasz Myczkowski

Wykonawca:     AGROBUD

Projekt:            2014

Realizacja:        05.09.-31.10.2014

Koszty:             450 000,00 zł  (projekt + realizacja)

 

 

Celem inwestycji była rewitalizacja wyodrębnionego istniejącymi alejkami parkowymi i ul. Lotniczą fragmentu terenu Parku Zachodniego o pow. 9 140 m2.

 

Prace inwestycyjne objęły:

 • wykonanie dwóch alejek spacerowych jako uzupełnienie układu komunikacji pieszej – wykreowanych na bazie i w powiązaniu z elementami już istniejącymi oraz funkcjonującymi przedeptami,
 • wykonanie placu wejściowego pełniącego funkcję wypoczynkową i dekoracyjną z rabatą bylinową (o pow. 154m2) w formie pagórka, która tworzy efekt dekoracyjny przez cały okres wegetacyjny. Przedmiotowa rabata składa się z 582 krzewów (bukszpanów i róż) oraz zasadzonego w centralnej części derenia Kousa. Krzewy tworzą konstrukcje rabaty, natomiast byliny uzupełniają przestrzenie między nimi: rogownice, kosaćce, piwonie oraz rośliny cebulowe: tulipany i czosnki.
 • wykonanie nasadzeń, w ramach których: 

- uzupełniono istniejące szpalery i grupy drzew w ilości 50 drzew: m.in. 2 drzew iglastych tj. daglezje zielone, 48 drzew liściastych w tym: 29 brzóz brodawkowatych, 14 grabów pospolitych ‘Fastigiata’,  2 dębów szypułkowych, 3 robinii,                                                                                                                                                                                                                                                         

- nasadzono 1 564 krzewów  w tym m.in.: 364 bukszpanów, 406 laurowiśni, 139 różaneczników w różnych odmianach, 218 róż, 344 tawuł,

 
- nasadzono pnącza – 182 bluszczy,
- nasadzono 420 bylin: rogownicy (118), kosaćców (154), piwonii (148),
- nasadzono 3 792 roślin cebulowych: czosnków olbrzymich (174), tulipanów (318) oraz 3 300 szafranów wiosennych (krokusów).
 • wyposażenie terenu w 6 ławek parkowych, 4 kosze na śmieci, 3 stojaki rowerowe i tablicę informacyjną 'Totem'.
 


 Przebudowa placu zabaw w parku przy ul. Przedwiośnie we Wrocławiu 

 

 

Zamawiający:    Zarząd Zieleni Miejskiej

Projektant:       „CREOPROJECT” Bartosz Żmuda

Wykonawca:     PARK-M

Projekt:           2014

Realizacja:       14.07.2014-22.09.2014

Koszty:            22 000,00 (projekt + nadzory) 178 000,00 zł  (realizacja)

 

 

Przy zaangażowaniu Rady Osiedla Pawłowice i Radnego Miejskiego Pana Krzysztofa Kilarskiego Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował w bieżącym roku inwestycję dotyczącą przebudowy i doposażenia placu zabaw w parku przy ul. Przedwiośnie.

Prace inwestycyjne objęły:

 • Przestawienie istniejących urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw w duży zestaw zabawowy  - Statek,
 • Wykonanie nawierzchni amortyzującej (bezpiecznej) żwirowej pod urządzeniami,
 • Wykonanie nawierzchni „Samba’ wokół piaskownicy z 2012r. w kształcie – Zamku, zamykanej. Dzięki zastosowaniu tego typu piaskownicy plac zabaw nie wymagał wykonania ogrodzenia,
 • Doposażenie w ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe,
Wykonanie ciągu pieszego oraz schodów terenowych umożliwiających bezpieczne dotarcie do placu zabaw.    


Budowa placu zabaw na terenie zieleńca przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu             

 

 

Koszty:              230 000,00 zł (projekt + realizacja)

Zamawiający:  Zarząd Zieleni Miejskiej

Projektant:      isba GRUPA PROJEKTOWA

Wykonawca:   SPES CITY Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Projekt:         2014

Realizacja:    22.07.2014-29.08.2014

 

Inwestycja objęła budowę nowego placu zabaw w części istniejącego skweru przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu. Plac zabaw wpisany został w istniejący układ kompozycyjno –komunikacyjny i zlokalizowany w południowym narożniku działki  nr 2/2,  AM-22, obr. Psie Pole.

W oparciu o wnioski mieszkańców Psiego Pola została opracowana dokumentacja projektowa.                  

Kompozycja placu zabaw opiera się na kształcie okręgu, tzn. przenikających się ze sobą dwóch owalnych placach, do których przylegają placyki z ławkami.

Na terenie placu ustawiono: jeden większy zestaw zabawowy, trzy huśtawki, wydzieloną piaskownicę oraz trzy mniejsze urządzenia uzupełniające. Wykonano pole amortyzujące poliuretanowe wokół piaskownicy oraz pole amortyzujące żwirowe pod pozostałymi urządzeniami. Obrzeża wokół placu zabaw i miejsc z ławkami zostały wykonane z kostki granitowej.

W ramach inwestycji teren został wyposażony w nowe elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci. W pasie wykonywanych robót budowlanych zostały zrekultywowane trawniki.


Budowa placu sportów miejskich na terenie Wzgórza Andersa we Wrocławiu – Etap I

 

 

Koszty:            307 050,00 zł  (projekt + realizacja)

Zamawiający:   Zarząd Zieleni Miejskiej

Lider:              Klub Sportowy Parkour Wrocław

Projektant:       Joanna Styrylska „ISBA” Grupa Projektowa

Wykonawca:     CELMAR Sp. z o.o.

Projekt:           2013

Realizacja:       05-08.2014

Powierzchnia:   287 m2

 

Projekt "Plac sportów miejskich" został zrealizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013.

Plac sportów miejskich zlokalizowany jest na terenie Wzgórza Andersa od strony ul. Marka Petrusewicza (Lokalizacja parkouru na mapie Wrocławia). Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji były na bieżąco konsultowane z liderem zgłaszającym projekt do konkursu WBO 2013 - Klubem Sportowym Parkour Wrocław.

 

W ramach inwestycji: 

Plac sportów miejskich do uprawiania parkouru jest pierwszym tego typu miejscem we Wrocławiu i jednym z pierwszych w Polsce.


Budowa placu zabaw i placu rekreacyjnego, czyli nowej przestrzeni publicznej na Muchoborze Wielkim dla młodszych, starszych i najstarszych. Realizowana w ramach WBO 2013 

 

 

Koszty:            460 000,00 zł  (projekt + realizacja)

Zamawiający:    Zarząd Zieleni Miejskiej

Projektant:       „VERTIGO” Margareta Jarczewska

Wykonawca:     CELMAR

Projekt:           2013-2014

Realizacja:       09.04.2014 - 10.07.2014

 

Inwestycja objęła zagospodarowanie dwóch działek (30/1 i 29/1, AM-13 Ob. Muchobór Wielki) o pow. 2287 m2 zlokalizowanych przy ul. Stanisławowskiej (Lokalizacja w stosunku do miasta Wrocław i osiedla Muchobór Wielki).  

W oparciu o wniosek oraz konsultacje z liderem projektu została opracowana dokumentacja projektowa.

W ramach inwestycji teren podzielono na trzy strefy użytkowe: strefę z placami zabaw, strefę sportową oraz strefę rodzinną i wypoczynkową.

Prace inwestycyjne objęły:

 

 • Budowę dwóch placów zabaw, ogrodzonego z zadaszoną piaskownicą i dwiema huśtawkami bujak oraz nieogrodzonego dla dzieci starszych z przeplotnią linową wysokości 7 m, wyposażoną w zjeżdżalnię rurową, rurę strażacką i tunel z lin oraz z trzema huśtawkami,

 • Oczyszczenie płyty istniejącego boiska i wykonanie wokół niego nawierzchni trawiastej wzmocnionej eko-kratą, w której zamontowano ławki młodzieżowe i kosze na śmieci oraz piłkochwytów,

 • Wykonanie czterech placów: placu ze stołami do tenisa stołowego, placu ze stołami do gier planszowych i dwóch placów wypoczynkowych z ławkami i koszami na śmieci połączonych ścieżkami z płyt,

 • Montaż czterech leżaków na ukształtowanych górkach,

   

   


  Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej –Kaszubskiej

   

   

  Projektant:        „E.M.M. - VISION” Ewa Milejska-Mędrek

  Wykonawca:     ANTI S.A.

  Projekt:            2010-2011

  Realizacja:        2011-2012

   

  Nr projektu:
  RPDS.09.01.00-02-204/09

  Nr umowy o dofinansowanie:
  UDA-RPDS.09.01.00-02-204/09 z dnia 23.04.2010r.

  Cel projektu:
  Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni, poprawę warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

  Przedmiot projektu:
  Przedmiotem projektu jest przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej - Kaszubskiej we Wrocławiu.

  W ramach inwestycji:

  Środki finansowe, wysokość dofinansowania

  • Całkowita wartość projektu: 2 144 120,38 PLN
  • Wkład Miasta: 937 819,48 PLN
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 746 237,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 206 300,90 PLN
  Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

    

   

   

   

   

   


  Przebudowa Parku Staszica we Wrocławiu

   

  Projektant: ,,VERTIGO'' Margareta Jarczewska

  Wykonawca: PARK-M

  Projekt: 2010 - 2011

  Realizacja: 05.12.2011-13.09.2012

   

  Park Staszica powstał w miejscu dawnego targu końskiego. Na terenie tym w roku 1881 zorganizowana została Śląska Wystawa Rzemiosł i Przemysłu, a park publiczny powstał w latach 1905-1906. Obszar w kształcie trójkąta zajmuje powierzchnię 4,4 ha. Teren parku był ukształtowany w formie polan, gęsto osadzonych dookoła średnią i wysoka roślinnością, był to przykład wrocławskiego zieleńca tworzonego zgodnie z modernistycznymi zasadami kompozycji miejskich terenów rekreacyjnych. Głównym elementem kompozycyjnym stały się centralnie usytuowane place sportowo-zabawowe, służące aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców, otoczone szerokim pasem zieleni wysokiej i niskiej. W 2012r. park poddany został rewaloryzacji, w ramach której przywrócony został zatarty po II wojnie światowej pierwotny układ kompozycyjny.

  W ramach inwestycji:

   

  • przebudowano układ komunikacyjny parku – ścieżki, alejki, place i placyki,
  • wybudowano nową fontannę z płytą do jazdy na rolkach i wrotkach,
  • powstało miejsce dla imprez okazjonalnych z placem przeznaczonym na scenę,
  • wykonano plac zabaw dla dzieci z trzema polami amortyzującymi wyposażonymi w urządzenia zabawowe oraz ogrodzony placyk z zadaszoną piaskownicą,
  • powstała strefa dla dzieci starszych i młodzieży wyposażona w polanę do gier zespołowych, linarium, urządzenia siłowni terenowej, stół do gry w „piłkarzyki”,
  • wykonano strefę dla seniorów wyposażoną w stoliki do gier planszowych,
  • w centralnej części Parku powstały polany wypoczynkowe,
  • wykonano strefę spacerów z psem o pow. 0,26 ha, wyposażoną w psią toaletę, kosze na psie odchody oraz ławki parkowe,
  • park wyposażono w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery,
  • wykonano nowe nasadzenia drzew (m. in.: lipy, klony, dęby, platany), krzewów ( iglastych - cisy, liściastych –m.in.: tawuły, śnieguliczki, berberysy, jaśminowce) i bylin, założono nowe trawniki oraz wprowadzono system nawadniający na boisku do gier zespołowych oraz na polanie wypoczynkowej zlokalizowanej przy placu pod scenę,
  • przygotowano infrastrukturę dla monitoringu wizyjnego terenu parku,
  • cały park (z wyłączeniem strefy dla psów) został ogrodzony.


  Filmy

  http://www.wroclaw.pl/park_staszica_uroczyscie_otwarty.dhtml

  http://www.tvp.pl/wroclaw/kulturalne/wroclaw-sie/wideo/05102012/8720752

  Artykuły

  http://www.fakt.pl/Uwaga-wroclawianie-Park-Staszica-juz-otwarty,artykuly,181101,1.html

  http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1558555,wroclaw-park-staszica-tuz-przed-otwarciem-zdjecia,id,t.html

  http://www.gazetawroclawska.pl/tag/park-staszica-wroclaw.html


  Zagospodarowanie wejścia do Parku Zachodniego od ulic: Lotniczej i Milenijnej we Wrocławiu

   

  Projektant: „E.M.M. – VISION” – Studio Projektowe

  Wykonawca: PARK-M

  Projekt: kwiecień 2012

   

  Realizacja: maj-czerwiec 2012r.

  więcej


  Nasadzenia drzew i krzewów na wybranych obiektach - wiosna 2012

   

  więcej


  Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy pl. Strzeleckim

   

   

   

  Nr projektu: RPDS.09.01.00-02-200/09

  Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.09.01.00-02-200/09 z dnia 23.04.2010r.

   

  Cel projektu:

  Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni, poprawę warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

   

  Przedmiot projektu:

  Przedmiotem projektu jest przebudowa zieleńca przy pl. Strzeleckim we Wrocławiu.

  Prace związane z realizacją zadania obejmować będą:

  • remont i przebudowę ciągów pieszych,
  • budowę ścieżki rowerowej,
  • budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego dla osób starszych , placu zabaw dla dzieci młodszych z ogrodzeniem, placu dla spacerów z psem z toaletą dla psów,
  • budowę niskiego ogrodzenia terenu,
  • budowę przyłącza wodociągowego i systemu nawodnienia,
  • remont i rozbudowę placu przy Pomniku Zesłańców Sybiru,
  • remont istniejącego oświetlenia typu parkowego,
  • zagospodarowanie terenu elementami małej architektury: ławki, kosze na śmieci, ew. niskie wygrodzenia trawników i klombów, stojaki na rowery,
  • prace pielęgnacyjno-sanitarne istniejących drzew i krzewów, renowację trawników,
  • wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, założenie rabat kwiatowych, klombów oraz części nowych trawników.

   

  Produktami inwestycji będą:

  Powierzchnia zagospodarowana w ramach projektu: 1.21 ha

   

  Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu:          1 827 944,38  PLN
  • Wkład Miasta:                              795 838,48 PLN
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 474 437,00  PLN
  • Kwota dofinansowania:                 1 032 105,90  PLN

   

  Termin realizacji:

  Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 02.08.2010r.

  Termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 31.12.2012r.

   

  Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

   

   


    

  Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w rejonie pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu, w ramach Ścieżki Kulturowej Czterech Świątyń

   

   

   

   

  Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-062/09

  Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.06.02.00-02-062/09-00 z dnia 02.11.2011 r.

   

  Cel projektu:

  Głównym celem projektu jest wsparcie oraz promocja infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki i rekreacji poprzez budowę ścieżki rowerowej, kładki pieszo-rowerowej oraz utworzenie terenów rekreacyjnych w historycznym centrum Wrocławia. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz na lepsze wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym.

   

  Przedmiot projektu:

  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w rejonie pl. Orląt Lwowskich, w ramach Ścieżki Kulturowej Czterech Świątyń, co przyczyni się do zwiększenia spójności sieci tras rowerowych we Wrocławiu oraz obszarów rekreacyjnych służących mieszkańcom i turystom we Wrocławiu. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia infrastruktury turystycznej służącej do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz innych form rekreacji we Wrocławiu.

   

  Ponadto cele szczegółowe Projektu są następujące:

  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez oddzielenie ruchu kołowego od pieszo – rowerowego,
  • poprawa istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
  • poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
  • wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie turystyki pieszej i rowerowej,
  • stworzenie atrakcyjnej oferty spędzenia czasu wolnego dla dzieci,
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa mieszkańców.

   

  Produktami projektu są:

  Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji: 1 szt.

  Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji: 1 szt.


  Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  Całkowita wartość projektu:          10 206 484,04 PLN

  Wkład Miasta:                               4 513 875 PLN

  Kwota wydatków kwalifikowanych: 8 132 298,62 PLN

  Kwota dofinansowania:                 5 692 609,04 PLN  Termin realizacji:

  Termin rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu: 25.10.2007 r.

  Termin zakończenia finansowego realizacji projektu: 30.06.2012 r.


  Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie jednostek realizujących: www.zdium.wroc.pl, www.zzm.wroc.pl

  Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

   

   


   

  Propozycja standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych

  - plik PDF

   


   

  Zarządzenie Nr 9448/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 1749/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

  - plik PDF

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Przetargi