Biuletyn informacji publicznej

Kontakt

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 33 
tel/fax 71 328 20 77, 328 20 78, 328 66 11, 328 66 12, 328 25 04, 328 25 05
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

Dni i godziny urzędowania:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych: 30 1020 5226 0000 6502 0416 5346

Wpłaty z tytułu wadium:  86 1020 5226 0000 6802 0416 5452

Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445

Dział Projektów Inwestycyjno-Remontowych
kierownik
Teresa Choroszy-Minikowska
tel. 71 328 66 11 wew. 230
tel. kom. 728 520 655

 

Dział Zarządzania Zielenią
kierownik
Lidia Kaczewska
tel. 71 328 66 11 wew. 331
tel. kom. 728 520 725

 

Dział Zasobów Gruntowych
kierownik
Marzena Olejnik-Czopnik
tel. 71 328 66 11 wew. 540
tel. kom. 728 520 661

 

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
kierownik
Jarosław Antos
tel. 71 328 66 11 wew. 140
tel. kom. 728 520 741

 

Mapka dojazdu

Aktualności

Przetargi