Biuletyn informacji publicznej

Kontakt

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 33 
tel. 71 3235000, faks: 71 3235002
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

Dni i godziny urzędowania:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych: 30 1020 5226 0000 6502 0416 5346

Wpłaty z tytułu wadium:  86 1020 5226 0000 6802 0416 5452

Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445

Dział Projektów Inwestycyjno-Remontowych
kierownik
Teresa Choroszy-Minikowska
tel. 71 3235013
tel. kom. 728 520 655

 

Dział Zarządzania Zielenią
kierownik
Lidia Kaczewska
tel. 71 3235034
tel. kom. 728 520 725

 

Dział Zasobów Gruntowych
kierownik
Marzena Olejnik-Czopnik
tel. 71 3235056
tel. kom. 728 520 661

 

Dział Administracyjny i Organizacyjny
kierownik
Jarosław Antos
tel. 71 3235011
tel. kom. 728 520 741

 

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

kierownik

Agnieszka Jurgielaniec

tel. 71 3235014

 

Koordynator ds. public relations

Aleksandra Zienkiewicz

tel. 71 3235031

e-mail: aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

Mapka dojazdu

Aktualności

Przetargi