Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Data publikacji: 2018-06-15

Nazwa zadania:
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-07-02 09:00:00

Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”

Data publikacji: 2018-06-05

Nazwa zadania:
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”: Zadanie 1 i Zadanie 2 (opisane w SIWZ)

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-06-18 00:09:45

Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”

Data publikacji: 2018-05-11

Nazwa zadania:
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zieleńców przy ul. Stysia, ul. Grabskiego i ul. Pereca. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń dla terenu w obrębi

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczonego
Termin składania ofert:2018-05-21 10:00:00

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Data publikacji: 2018-05-02

Nazwa zadania:
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-05-21 09:00:00

„Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Ołowiana – Kłośna we Wrocławiu – ETAP I i ETAP II”.

Data publikacji: 2018-05-02

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Ołowiana – Kłośna we Wrocławiu – ETAP I i ETAP II”.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-05-18 09:00:00