Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/PN/16/2019/DPIR „Park Tarnogajski – etap 3” – WBO 2018, nr 8 i 9.

Data publikacji: 2019-02-21

Nazwa zadania:
ZP/PN/16/2019/DPIR „Park Tarnogajski – etap 3" – WBO 2018, nr 8 i 9.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-03-08 09:45:00

ZP/PN/15/2019/DPIR „Park Wspólnotowy Ślężański Mamut – budowa alejki z małą architekturą i zielenią towarzyszącą”/

Data publikacji: 2019-02-14

Nazwa zadania:
ZP/PN/15/2019/DPIR „Park Wspólnotowy Ślężański Mamut – budowa alejki z małą architekturą i zielenią towarzyszącą”

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-03-01 09:45:00

Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na terenie parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej (włącznie z ogrodzeniem) we Wrocławiu

Data publikacji: 2019-02-12

Nazwa zadania:
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na terenie parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej (włącznie z ogrodzeniem)we Wrocławiu

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-02-20 11:45:00

Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów oraz kabin sanitarnych

Data publikacji: 2019-02-08

Nazwa zadania:
Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów oraz kabin sanitarnych (Znak postępowania: ZP/PN/6/2019/DZZ)

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-02-19 10:45:00

ZP/PN/9/2019/DZZ Usługa nasadzeń drzew na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu wraz z ich dostawą i 3-letnią pielęgnacją, z podziałem na dwa etapy

Data publikacji: 2019-02-05

Nazwa zadania:
ZP/PN/9/2019/DZZ Usługa nasadzeń drzew na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu wraz z ich dostawą i 3-letnią pielęgnacją, z podziałem na dwa etapy

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-02-13 09:45:00