Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/PN/11/2020/DZZ „Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów oraz kabin sanitarnych.”

Data publikacji: 2020-02-13

Nazwa zadania:
ZP/PN/11/2020/DZZ „Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów oraz kabin sanitarnych.”

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-02-21 09:45:00

ZP/PN/10/2020/DZZ Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - "Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej" – wiosna 2020

Data publikacji: 2020-02-10

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym, w tym elektronicznego składania ofert i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą": https://platformazakupowa.pl/transakcja/312780

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-03-13 09:45:00

ZP/PN/8/2020/DPIR „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416

Data publikacji: 2020-02-07

Nazwa zadania:
ZP/PN/8/2020/DPIR „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-02-25 09:45:00

ZP/PN/1/2020/DPIR "Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416

Data publikacji: 2020-01-31

Nazwa zadania:
ZP/PN/1/2020/DPIR "Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-02-18 10:00:00

ZP/PN/5/2020/DPIR Mini park przy pętli – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona Lipa i Widawa – ulice, mini park przy pętli i Park Widawski”- WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe”–WBO2019projekt 8

Data publikacji: 2020-01-31

Nazwa zadania:
ZP/PN/5/2020/DPIR Mini park przy pętli – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona Lipa i Widawa – ulice, mini park przy pętli i Park Widawski”- WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe”–WBO2019projekt 8

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-02-19 09:45:00

Aktualności

Przetargi