Biuletyn informacji publicznej

Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pod nazwą „BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego” – Etap I – WBO 2016, nr 484.

Data publikacji: 2017-12-29

Nazwa zadania:
Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pod nazwą „BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego” – Etap I – WBO 2016, nr 484.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-01-18 09:00:00
Wadium:3000 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-02-02

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 645 KB
2.SIWZpdf 510 KB
3.Projekt budowlanyzip 22409 KB
4.Projekt wykonawczy, STWIORzip 11384 KB
5.Inwentaryzacja zielenizip 3777 KB
6.Badania geotechnicznepdf 5264 KB
7.Mapapdf 10164 KB
8.Zestawienie prac porządkowychpdf 29489 KB
9.Przedmiar robótpdf 71 KB
10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapdf 66 KB
11.Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 8.01.2018rpdf 296 KB
12.Informacja z otwarcia ofertpdf 75 KB
13.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 153 KB
« Powrót do listy przetargów