Biuletyn informacji publicznej

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Data publikacji: 2018-05-02

Nazwa zadania:
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-05-21 09:00:00
Wadium:3500 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn zamówień publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-05-30

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 924 KB
2.SIWZpdf 468 KB
3.Projekt budowlanypdf 6704 KB
4.Projekt wykonawczypdf 6766 KB
5.Inwentaryzacja zielenipdf 1572 KB
6.Projekt organizacji ruchupdf 9855 KB
7.Przedmiar robótpdf 163 KB
8.STWIORpdf 144 KB
9.Wyjaśnienia do treści SIWZ i jej modyfikacjapdf 225 KB
10.Protokół uzgodnień pdf 58 KB
11.Informacja z otwarcia ofertpdf 62 KB
12.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniapdf 356 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi