Biuletyn informacji publicznej

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Data publikacji: 2018-06-15

Nazwa zadania:
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-07-02 09:00:00
Wadium:3500 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn zamówień publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-07-16

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 1049 KB
2.SIWZpdf 494 KB
3.Projekt budowlanypdf 6704 KB
4.Projekt wykonawczypdf 6766 KB
5.Inwentaryzacja dendrologicznapdf 1572 KB
6.Projekt organizacji ruchupdf 9855 KB
7.Przedmiar robótpdf 163 KB
8.STWIORpdf 144 KB
9.Informacja z otwarcia ofertpdf 62 KB
10.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 283 KB
« Powrót do listy przetargów