Biuletyn informacji publicznej

„Budowa ścieżek i placów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem terenu i wyposażeniem w elementy małej architektury w ramach zadania pt. Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wrocławiu

Data publikacji: 2017-10-09

Nazwa zadania:
„Budowa ścieżek i placów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem terenu i wyposażeniem w elementy małej architektury w ramach zadania pt. Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-10-24 09:00:00
Wadium:13000 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn zamówień publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2017-10-31

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 778 KB
2.SIWZpdf 369 KB
3.Projekt budowlanyzip 13828 KB
4.Projekt wykonawczyzip 8527 KB
5.Projekt wykonawczy - rysunkizip 26970 KB
6.Badanie gruntu, inwentaryzacja zieleni, STWIORzip 7854 KB
7.Karty technicznezip 1461 KB
8.Uzgodnienia i pozwoleniazip 4894 KB
9.Przedmiar robótpdf 62 KB
10.Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.10.2017r.zip 12392 KB
11.Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.10.2017r.(2)pdf 310 KB
12.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofertpdf 59 KB
13.Zmiana treści SIWZ z dnia 19.10.2017r.pdf 65 KB
14.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu wykonaniapdf 59 KB
15.Informacja z otwarcia ofertpdf 62 KB
16.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 70 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi