Biuletyn informacji publicznej

„Bulwar Fizyków – Zwierciadła Akustyczne” na Bulwarze Prof. Józefa Zwierzyckiego we Wrocławiu.

Data publikacji: 2018-10-02

Nazwa zadania:
„Bulwar Fizyków – Zwierciadła Akustyczne” na Bulwarze Prof. Józefa Zwierzyckiego we Wrocławiu.

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-10-17 09:00:00
Wadium:5000 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn zamówień publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-10-18

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 934 KB
2.SIWZpdf 316 KB
3.Załączniki nr 1 - 10 do SIWZzip 196 KB
4.Wzór umowy i załącznikizip 196 KB
5.Opinia geotechnicznapdf 2768 KB
6.Pomiary geodezyjnepdf 8111 KB
7.Projekt budowlany cz. Izip 17025 KB
8.Projekt budowlany cz. IIzip 13056 KB
9.Wizualizacja Ijpg 30925 KB
10.Wizualizacja IIjpg 34796 KB
11.Projekt wykonawczy cz. Izip 20449 KB
12.Projekt wykonawczy cz. IIzip 39374 KB
13.Wizualizacja Ijpg 31329 KB
14.Wizualizacja IIjpg 34758 KB
15.Wizualizacja IIIjpg 28769 KB
16.Przedmiar robótpdf 123 KB
17.STWIORpdf 240 KB
18.Inwentaryzacja dendrologicznazip 1703 KB
19.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniapdf 219 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi