Biuletyn informacji publicznej

Dostawa materiału roślinnego (drzewa i krzewy WIOSNA 2018)

Data publikacji: 2018-01-30

Nazwa zadania:
Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz usługa polegająca na posadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej wraz z dostawą materiału roślinnego

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetrag nieograniczony
Termin składania ofert:2018-03-07 09:00:00
Wadium:- dla zadania I – 1 700,00 PLN, - dla zadania II – 1 700,00 PLN, - dla zadania III – 1 800,00 PLN, - dla zadania IV – 1 600,00 PLN, - dla zadania V – 1 600,00 PLN, - dla zadania VI – 3 200,00 PLN, - dla zadania VII – 2 000,00 PLN.
Miejsce ogłoszenia:w UE, BIP Zamawiającego. w siedzibie Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-03-22

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu - UEpdf 219 KB
2.SIWZpdf 411 KB
3.Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4 i 5docx 112 KB
4.Załączniki do SIWZ nr 6 i 6.1 do SIWZdocx 36 KB
5.Załącznik nr 7 i nr 7.1 do SIWZ - Wzory umów z załącznikamipdf 284 KB
6.Załącznik nr 8 do SIWZ i jednocześnie Załącznik nr 3 do wzoru umowy dot. Zadań od nr I do nr V -WYKAZ TERENÓW MAGAZYNOWYCH I TERENÓW LOKALIZACJI SADZENIApdf 77 KB
7.Załącznik nr 2a do Wzoru umowyjpg 735 KB
8.Załącznik nr 2b do Wzoru umowyjpg 716 KB
9.Załącznik 2c do wzoru umowyjpg 670 KB
10.Kosztorys ofertowy dla Zadań od I - VIIxls 188 KB
11.Wyjaśnienia oraz modyfikacje do treści SIWZpdf 499 KB
12.Wyjaśnienia treści SIWZpdf 256 KB
13.Informacja z otwarcia ofertdocx 385 KB
14.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 230 KB
« Powrót do listy przetargów