Biuletyn informacji publicznej

Konserwacja zbiornika wodnego oraz remont zastawki trapezowej i ujęcia wody z rowu melioracyjnego S-31 położonego na działce Nr 2/19, AM 9, obręb Partynice we Wrocławiu.

Data publikacji: 2017-08-02

Nazwa zadania:
Konserwacja zbiornika wodnego oraz remont zastawki trapezowej i ujęcia wody z rowu melioracyjnego S-31 położonego na działce Nr 2/19, AM 9, obręb Partynice we Wrocławiu.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-08-25 09:00:00
Wadium:11000,00 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2017-09-08

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 1027 KB
2.SIWZpdf 385 KB
3.Dokumentacja projektowazip 9229 KB
4.Lokalizacja zaplecza i dróg dojazdowychpdf 16951 KB
5.Mapa poglądowapdf 15400 KB
6.Plan urządzeń wodnychjpg 29212 KB
7.Uzgodnienia cz. Izip 27831 KB
8.Uzgodnienia cz. IIzip 26669 KB
9.Przedmiar robótpdf 147 KB
10.Informacja z otwarcia ofertpdf 98 KB
11.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 353 KB
« Powrót do listy przetargów