Biuletyn informacji publicznej

Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenach będących własnością Gminy Wrocław oraz prace polegające na koszeniu traw i chwastów, wycince i pielęgnacji drzew.

Data publikacji: 2018-03-06

Nazwa zadania:
Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenach będących własnością Gminy Wrocław oraz prace polegające na koszeniu traw i chwastów, wycince i pielęgnacji drzew.

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetrag nieograniczony
Termin składania ofert:2018-03-14 09:00:00
Wadium: 5 000, 00
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP, siedziba Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-03-27

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu.

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 283 KB
2.SIWZpdf 395 KB
3.Załącznik nr 1 - 7 do SIWZ (oświadczenia Wykonawcy)docx 121 KB
4.Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Kosztorys ofertowyxlsx 13 KB
5.Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowypdf 217 KB
6.Informacja z otwarcia ofertdoc 260 KB
7.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf 177 KB
« Powrót do listy przetargów