Biuletyn informacji publicznej

Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”

Data publikacji: 2018-05-11

Nazwa zadania:
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zieleńców przy ul. Stysia, ul. Grabskiego i ul. Pereca. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń dla terenu w obrębi

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczonego
Termin składania ofert:2018-05-21 10:00:00
Wadium:dla Zadania 1: 800,00 zł , dla Zadania 2: 400,00 zł
Miejsce ogłoszenia:UZP, BIP Zamawiajacego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-05-25

Najkorzystniejsza oferta

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 1213 KB
2.SIWZpdf 383 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 6.1 do SIWZ docx 100 KB
4.Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowypdf 159 KB
5.Załącznik nr 3 do umowy pdf 441 KB
6.Załącznik nr 4 do umowypdf 442 KB
7.Załącznik nr 5 do umowypdf 426 KB
8.Załącznik nr 6 do umowypdf 746 KB
9.Wyjaśnienia do treści SIWZ i jej modyfikacjapdf 291 KB
10.Informacja z otwarcia ofertdoc 260 KB
11.Informacja o unieważnieniu Zadania 1 i Zadania 2pdf 250 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi