Biuletyn informacji publicznej

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia "Klin Wojszycki"

Data publikacji: 2019-04-19

Nazwa zadania:
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia "Klin Wojszycki"

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-04-29 10:45:00
Wadium:3000 PLN
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP, tablica ogłoszeń Zamawiającego
Redaktor:Jarosław Antos
Data rozstrzygnięcia: 2019-05-24

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (19.04.2019)pdf 111 KB
2.SIWZpdf 559 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZpdf 230 KB
4.Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikamipdf 705 KB
5.Załączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZ w wersji edytowalnejdocx 108 KB
6.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 24.04.2019pdf 602 KB
7.Zmodyfikowany załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy wraz załącznikami (24.04.2019)pdf 538 KB
8.Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.04.2019pdf 559 KB
9.Informacja z otwarcia ofertpdf 72 KB
10.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 99 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi