Biuletyn informacji publicznej

„Plac zabaw dla dzieci i siłownia dla dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw”, na działce nr 44, AM_31, Obręb Pracze Odrzańskie.

Data publikacji: 2018-02-01

Nazwa zadania:
„Plac zabaw dla dzieci i siłownia dla dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw”, na działce nr 44, AM_31, Obręb Pracze Odrzańskie.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-02-19 09:00:00
Wadium:3000 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa Zamawiajacego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-03-07

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 1107 KB
2.SIWZpdf 505 KB
3.Projekt zagospodarowania terenuzip 5922 KB
4.Projekt budowlanyzip 6861 KB
5.Projekt wykonawczyzip 18341 KB
6.Karty technicznezip 4372 KB
7.Wizualizacjezip 8242 KB
8.Opinia geotechnicznazip 881 KB
9.STWIORzip 810 KB
10.Przedmiar robótpdf 463 KB
11.Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 6.02.2018r.pdf 232 KB
12.Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 9.02.2018r.pdf 174 KB
13.Zmiana treści SIWZ z dnia 9.02.2018r.pdf 672 KB
14.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.02.2018r.pdf 67 KB
15.Informacja z otwarcia ofertpdf 64 KB
16.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 213 KB
17.Część protokołu z punktacją przyznaną ofertompdf 308 KB
« Powrót do listy przetargów