Biuletyn informacji publicznej

„Plac zabaw integracyjny od przedszkola do seniora, złota integracja’’ – plac zabaw przy ul. Kamiennogórskiej we Wrocławiu

Data publikacji: 2018-07-06

Nazwa zadania:
„Plac zabaw integracyjny od przedszkola do seniora, złota integracja’’ – plac zabaw przy ul. Kamiennogórskiej we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-07-23 09:00:00
Wadium:5000 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn zamówień publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-08-10

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 929 KB
2.SIWZpdf 333 KB
3.Załączniki nr 1-10 do SIWZpdf 193 KB
4.Wzór umowypdf 163 KB
5.Badania geotechnicznepdf 955 KB
6.Inwentaryzacja zielenizip 1459 KB
7.Mapa do celów projektowychpdf 10940 KB
8.Projekt budowlanyzip 11669 KB
9.Projekt wykonawczyzip 15646 KB
10.Przedmiar robótpdf 54 KB
11.STWIORpdf 1107 KB
12.Uzgodnienia, pozwoleniazip 554 KB
13.Wizualizacjezip 8391 KB
14.Plan zagospodarowania terenupdf 1265 KB
15.Informacja z otwarcia ofertdoc 262 KB
16.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 264 KB
« Powrót do listy przetargów