Biuletyn informacji publicznej

Przebudowa zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu

Data publikacji: 2017-07-27

Nazwa zadania:
Przebudowa zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu w ramach zadania pod nazwą: „PARK WSPÓLNOTOWY ŚLĘŻAŃSKI MAMUT – przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-08-17 09:00:00
Wadium:20 000,00 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2017-08-18

Najkorzystniejsza oferta

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 589 KB
2.SIWZpdf 451 KB
3.Projekt budowlany - uzgodnieniazip 16618 KB
4.Projekt budowlany - opispdf 21147 KB
5.Projekt budowlany - rozbiórki i demontażepdf 1973 KB
6.Projekt budowlany - wyburzenia cz. Ipdf 28752 KB
7.Projekt budowlany - wyburzenia cz. IIpdf 15892 KB
8.Projekt budowlany - architektura i konstrukcjazip 17368 KB
9.Projekt budowlany - karty techniczne urządzeńzip 5007 KB
10.Projekt budowlany - zieleńzip 11492 KB
11.Projekt wykonawczy - opiszip 10443 KB
12.Inwentaryzacja dendrologicznazip 8501 KB
13.Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcjazip 25448 KB
14.Projekt wykonawczy - obsługa komunikacyjnazip 7709 KB
15.Projekt wykonawczy - wizualizacjezip 18796 KB
16.Projekt wykonawczy szaty roślinnejzip 28234 KB
17.Przedmiar robótzip 260 KB
18.Specyfikacje technicznezip 580 KB
19.Zmiana treści SIWZ z dnia 2.08.2017r.pdf 63 KB
20.Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 9.08.2017r.pdf 288 KB
21.Informacja z otwarcia ofertpdf 238 KB
22.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniapdf 321 KB
« Powrót do listy przetargów