Biuletyn informacji publicznej

„Zagospodarowanie skweru przy ul. Na Szańcach, Pl. Bema, ul. B. Prusa i ul. Świętokrzyskiej we Wrocławiu – „Skwer Skaczącej Gwiazdy” – Etap I.”

Data publikacji: 2018-10-11

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie skweru przy ul. Na Szańcach, Pl. Bema, ul. B. Prusa i ul. Świętokrzyskiej we Wrocławiu – „Skwer Skaczącej Gwiazdy” – Etap I.”

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-10-31 09:45:00
Wadium:30 000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 290 KB
2.SIWZpdf 587 KB
3.Załączniki od nr 1 - do 10 SIWZdocx 121 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowypdf 483 KB
5.Załącznik nr 2 do Wzoru umowypdf 73 KB
6.Załącznik nr 3 do Wzoru umowydocx 26 KB
7.Załącznik nr 4 do wzoru umowydocx 41 KB
8.Załącznik nr 5 i 6 do Wzoru umowydocx 28 KB
9.Przedmiar cz. elektryczna - etap 1 pdf 71 KB
10.Przedmiar cz. drogowa - etap 1pdf 48 KB
11.Przedmiar - instalacja - wodypdf 84 KB
12.Przedmiar - mała architektura - etap 1pdf 184 KB
13.Przedmiar zieleń - 1 etappdf 187 KB
14.STWIOR sieci oświetlenia terenupdf 187 KB
15.STWiOR - część drogowapdf 372 KB
16.STWiOR - architektura zieleńpdf 372 KB
17.STWiOR - sieć wodociągowapdf 39 KB
18.Koncepcjazip 14052 KB
19.Projekt budowlany cz. 1 zip 33558 KB
20.Projekt budowlany cz.2 zip 29207 KB
21.Projekt budowlany cz. 3 zip 26079 KB
22.Projekt wykonawczy - architektura zieleń cz. 1 zip 3163 KB
23.Projekt wykonawczy - architektura zieleń cz. 2zip 36835 KB
24.Projekt wykonawczy - część drogizip 2441 KB
25.Projekt wykonawczy - część elektrycznazip 2263 KB
26.PW - część instalacja wodyzip 1944 KB
27.Wyjaśnienie treści SIWZpdf 236 KB
28.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert pdf 260 KB
29.Informacja o przesunięciu terminu składania ofert pdf 185 KB
30.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu skłądania ofert na dzień 31.10.2018r. pdf 260 KB
31.Informacja o przesunięciu terminu skąłdania ofert na dzień 31.10.2018r. pdf 184 KB
32.Informacja z otwarcia ofert docx 382 KB
33.Informacja o wyborze ofertry najkorzystniejszej pdf 484 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi