Biuletyn informacji publicznej

„Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu - etap I”

Data publikacji: 2017-12-22

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu - etap I”

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-01-15 09:00:00
Wadium:3500 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn zamówień publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-01-24

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 1069 KB
2.SIWZpdf 513 KB
3.Projekt budowlanyzip 20416 KB
4.Projekt zagospodarowania terenuzip 2578 KB
5.Karty technicznezip 1465 KB
6.Pozwolenia, uzgodnieniazip 23210 KB
7.Przedmiary robótzip 110 KB
8.STWIORzip 2106 KB
9.Informacja z otwarcia ofertpdf 62 KB
10.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 423 KB
« Powrót do listy przetargów