Biuletyn informacji publicznej

„Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Ołowiana – Kłośna we Wrocławiu – ETAP I i ETAP II”.

Data publikacji: 2018-05-02

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Ołowiana – Kłośna we Wrocławiu – ETAP I i ETAP II”.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-05-18 09:00:00
Wadium:1500 PLN
Miejsce ogłoszenia:Biuletyn zamówień publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2018-06-11

Najkorzystniejsza oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załaczeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniupdf 959 KB
2.SIWZpdf 488 KB
3.Mapa do celów projektowychjpg 3688 KB
4.Inwentaryzacja dendrologicznazip 771 KB
5.Badania gruntupdf 816 KB
6.Projekt budowlanyzip 27042 KB
7.Projekt wykonawczyzip 2772 KB
8.Przedmiar robótpdf 575 KB
9.STWIORpdf 1929 KB
10.Dokumenty cz. Izip 2091 KB
11.Dokumenty cz. IIzip 31196 KB
12.Informacja z otwarcia ofert doc 259 KB
13.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf 272 KB
« Powrót do listy przetargów