Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/10/2020/DZZ Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - "Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej" – wiosna 2020

Data publikacji: 2020-02-10

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym, w tym elektronicznego składania ofert i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą": https://platformazakupowa.pl/transakcja/312780

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-03-13 09:45:00
Wadium:
Miejsce ogłoszenia:
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2020-03-31

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi