Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/1/2020/DPIR "Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416

Data publikacji: 2020-01-31

Nazwa zadania:
ZP/PN/1/2020/DPIR "Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-02-18 10:00:00
Wadium:22 000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego, Tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2020-02-25

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu poniżej:

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (31.01.2020)pdf 170 KB
2.SIWZpdf 666 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 10 do SIWZdocx 92 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami (w tym OPZ)pdf 568 KB
5.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (1)zip 5438 KB
6.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (2.1)zip 28465 KB
7.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (2.2)zip 21012 KB
8.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (2.3)zip 28878 KB
9.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (2.4)zip 6959 KB
10.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (3.1)zip 9317 KB
11.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (3.2)zip 27969 KB
12.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (4)zip 9390 KB
13.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (5)zip 22116 KB
14.Modyfikacja treści SIWZ z dn.13.02.2020r.pdf 252 KB
15.Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (13.02.2020)docx 48 KB
16.Informacja z otwarcia ofert z dn.18.02.2020pdf 244 KB
17.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 25.02.2020pdf 165 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi