Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/83/2019/DPIR „Złotnicki gródek dla dzieci ” - etap I realizowany w ramach WBO 2018, projekt nr 315

Data publikacji: 2019-10-09

Nazwa zadania:
ZP/PN/83/2019/DPIR „Złotnicki gródek dla dzieci ” - etap I realizowany w ramach WBO 2018, projekt nr 315

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-10-28 09:45:00
Wadium:5 000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego, Tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2019-11-06

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu poniżej:

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (09.10.2019)pdf 165 KB
2.SIWZdocx 231 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 10 do SIWZdocx 82 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami w tym OPZdocx 128 KB
5.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (1)zip 13886 KB
6.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (2)zip 4531 KB
7.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (3)zip 27309 KB
8.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (4)zip 7775 KB
9.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (5)zip 26618 KB
10.Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ (21.10.2019)pdf 1020 KB
11.Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji (21.10.2019)docx 21 KB
12.Załącznik nr 12 do SIWZ Projekt nr 315_mala arch. ścieżki I etap przedmiar.pdf 270 KB
13.Załącznik nr 12 do SIWZ Projekt nr 315_zielen I etap przedmiar.pdf 43 KB
14.Załącznik nr 3 i 7 do SIWZ po modyfikacji (21.10.2019)docx 42 KB
15.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.10.2019)pdf 104 KB
16.Informacja z otwarcia ofert (28.10.2019)pdf 241 KB
17.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (06.11.2019)pdf 260 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi