Biuletyn informacji publicznej

Aktualności


Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2020-11-25 07:26:21
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu organizacji lub prowadzenia boisk sportowych, plaż miejskich oraz stacjonarnych punktów gastronomicznych

2020-11-23 15:57:32
Zarządzenie nr 36/2020 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rozpatrywania wniosków i zgłoszeń dotyczących udostępniania nieruchomości pozostających we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu w celu organizacji lub prowadzenia boisk sportowych, plaż miejskich oraz stacjonarnych punktów gastronomicznych

Zapytanie ofertowe

2020-11-02 12:54:40
Wykonanie operatu wodnoprawnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. piętrzenie i retencjonowanie wody, dotyczącego obiektu Jaz Małgorzata na rzece Oławie wraz z przepompownią przeciwpowodziową w km 1+075.

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2020-10-23 13:53:07
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa donic betonowych na ul. Ruską i Ofiar Oświęcimskich w związku koniecznością uporządkowania ruchu kołowego w ścisłym centrum miasta" DL/224/401/2020

2020-10-15 10:49:16
Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa donic betonowych na ul. Ruską i Ofiar Oświęcimskich w związku koniecznością uporządkowania ruchu kołowego w ścisłym centrum miasta" - znak sprawy DL/224/401/2020

Aktualności

Przetargi