Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Zarządzenia w sprawie dzierżaw - tryb bezprzetargowy

2022-01-26 14:12:19
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw - tryb przetargowy

2022-01-26 14:06:14
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw - tryb bezprzetargowy

2022-01-17 15:26:00
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw - tryb bezprzetargowy

2022-01-10 15:28:17
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę terenu oznaczonego jako działki nr 2/12 i 2/19, AM-2, obręb Muchobór Wielki

2022-01-03 13:21:53
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu oznaczonego jako działki nr 2/12 i 2/19, AM-2, obręb Muchobór Wielki, przeznaczonego na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne w formie plaży miejskiej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 2, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki

2021-12-31 10:04:44
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 2, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki, przeznaczonego na lokalizację pojazdu typu foodtruck

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 1, AM-1, obręb Popowice

2021-12-31 09:49:58
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 1, AM-1, obręb Popowice, przeznaczonego na lokalizację pojazdu typu foodtruck wraz z kabiną sanitarną

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym stawki rocznego czynszu za dzierżawę użytków rolnych, obręb Osobowice

2021-12-31 09:25:31
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony stawki rocznego czynszu za dzierżawę użytków rolnych, położonych we Wrocławiu stanowiących własność Gminy Wrocław

Aktualności

Przetargi