Biuletyn informacji publicznej

Zapytanie ofertowe na „Dostawę cebul kwiatowych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu” - znak sprawy DL/224/414/2019

2019-09-30 10:48:22

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp).

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, w imieniu, której działa Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław -  zaprasza do składania ofert w przedmiocie zamówienia: „Dostawa cebul kwiatowych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu.”

 

W związku ze zmianą pozycji nr 5 w kosztorysie ofertowym (zamiast 6/7 wprowadza się  8/9), Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 03.10.2019r. do godz. 9:00

W załączeniu Kosztorys ofertowy po zmianie - pdf.

 

 

Zapytanie ofertowe (do pobrania) - pdf.

Kosztorys ofertowy (do pobrania) - pdf.

Załącznik nr 4 (do pobrania) - pdf.

Załącznik nr 5 (do pobrania) - pdf.

 

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf.

 


« powrót

Aktualności

Przetargi