Biuletyn informacji publicznej

Działania ZZM

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia

 

Treść Zarządzenia - 1217/19

Kalkulator nasadzeń wyrównujących - kalkulator

Uwaga: aby korzystać z kalkulatora należy włączyć zgodę na żółtym pasku

 

INFORMACJE DLA PROJEKTANTÓW

Wytyczne dotyczące gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia:

Dane należy przekazywać w formie elektronicznej na adresy: sip@zzm.wroc.pl

W nazwie e-maila należy wpisać ID Opracowania.

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII/UZGODNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Wzór druku do pobrania - plik doc

 

TABELE DLA PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH TERENAMI GMINY WROCŁAW ORAZ ORGANÓW WYDAJĄCYCH DECYZJĘ NA WYCINKĘ

1. Tabela nr 1 Baza usunięć i nasadzeń drzew - plik xls

2. Tabela nr 2 Baza Decyzji na wycinkę - plik xls (UWAGA! DOTYCZY TYLKO ORGANÓW WYDAJĄCYCH DECYZJĘ NA WYCINKĘ)

3. Tabela nr 3 Baza terenów pod nasadzenia Plan nasadzeń - plik xls

4. Instrukcja pobierania współrzędnych drzew z Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - plik pdf

 Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia

 

Wstęp

1. Organizacja placu budowy

2. Monitoring drzew na placu budowy

3. Ogrodzenie Strefy Ochronnej Drzew

4. Ochrona gleby przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem

5. Ochrona korzeni

6. Ochrona pni

7. Ochrona koron drzew

8. Podniesienie poziomu/obniżenie poziomu gruntu

9. Prace budowlane w Strefie Ochronnej Drzew

10. Nawierzchnie w systemie korzeniowym drzew

11. Budowle w Strefie Ochronnej Drzew

12. Projektowanie i zagospodarowanie terenu w SOD

TABLICE

KARTY INFORMACYJNE (tekst jednolity) - pdf.


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystywania "Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia" przez podmioty niepodlegające Gminie Wrocław

 

Zarządzenie nr 45/2019 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystywania "Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia" przez podmioty niepodlegające Gminie Wrocław - pdf.

 


Wzór taśm na drzewa dla inwestorów wykonujących nasadzenia kompensacyjne i zastępcze

 

Szarfa kompensacyjna - pdf.

 


Infrastruktura w zgodzie z drzewami

 

Publikacja - pdf.


Cennik drewna

 

Cennik drewna - pdf.

 


Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie "Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury"

 

Poniżej linki, pod którymi można zapoznać się z wdrożonym do stosowania Zarządzeniem oraz pobrać do stosowania plik PDF wytycznych i katalogu modeli ulic zawarte w "Standardach planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury"

Wytyczne do wykorzystania w projektach, uzgodnieniach, itp.

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=2785/20

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/209313/2785zp20b.pdf

 


 

Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych - pdf.

 

Katalogi przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej - pdf.

 Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

 

 

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie sposobu ustalenia stawek opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących parki, skwery i zieleńce pozostające w Zarządzie Zieleni Miejskiej na potrzeby organizacji imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, oświatowo-wychowawczych, planów zdjęciowych, itp. - plik pdf.

Załącznik nr 1 strefy - plik pdf.

Załącznik nr 2 tabela stawek - plik pdf.

Załącznik nr 3 wniosek - plik pdf. , plik doc.

Załącznik nr 4 protokół zdawczo-odbiorczy czasowego udostępnienia terenu - plik pdf.

Załącznik nr 5 protokół zwrotnego przekazania nieruchomości - plik pdf.

Załącznik nr 6 zasady udostępniania terenów zieleni ZZM - plik pdf.

Załacznik nr 7 oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w par. 2 ust. 5 Zarządzenia - plik pdf.

Mapa - https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal

 


Katalog Dobrych Praktyk Zasady Zrównoważonego Gospodarowania Wodami Opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych

 

Katalog Dobrych Praktyk - plik pdf.

Katalog Dobrych Praktyk - wycena rozwiązań - plik pdf.

 

Nowy Katalog Dobrych Praktyk zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi można znaleźć pod następującymi adresami:

Część 1. Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych

https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/109768

Część 2. Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym

https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/109769

 


 

RADA DS. PARKU GRABISZYŃSKIEGO

Zarządzenie nr 33/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu z dnia 7.11.2018 r. w sprawie powołania Rady ds. Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu - pdf.

Notatka ze spotkania Rady w dniu 22.11.2018r. - pdf.

Notatka ze spotkania Rady w dniu 13.12.2018r. - pdf.

Notatka ze spotkania Rady w dniu 18.10.2019r - pdf.

Notatka ze spotkania Rady w dniu 18.11.2019r. - pdf.

Notatka ze spotkania Rady w dniu 27.11.2019r. - pdf.

Park Grabiszyński - prezentacja

linki do stron:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/park-grabiszynski-konsultacje-do-pobrania

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/park-grabiszynski-zielona-rewaloryzacja,

 

 


 

Nowe logo ZZM

 

Do podbrania


Aktualności

Przetargi