Biuletyn informacji publicznej

Park Staszica

Park Staszica powstał w miejscu dawnego targu końskiego. Na terenie tym w roku 1881 zorganizowana została Śląska Wystawa Rzemiosł i Przemysłu, a park publiczny powstał w latach 1905-1906. Obszar w kształcie trójkąta zajmuje powierzchnię 4,4 ha. Teren parku był ukształtowany w formie polan, gęsto osadzonych dookoła średnią i wysoka roślinnością, był to przykład wrocławskiego zieleńca tworzonego zgodnie z modernistycznymi zasadami kompozycji miejskich terenów rekreacyjnych. Głównym elementem kompozycyjnym stały się centralnie usytuowane place sportowo-zabawowe, służące aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców, otoczone szerokim pasem zieleni wysokiej i niskiej. W 2012r. park poddany został rewaloryzacji, w ramach której przywrócony został zatarty po II wojnie światowej pierwotny układ kompozycyjny.

« Powrót do listy obiektów

Aktualności

Przetargi