Biuletyn informacji publicznej

Kontakt

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, Stadion Wrocław, wejście N1 poziom 0 (parking), Biura III piętro.
tel. 71 3235000, sekretariat 71 3235001, 71 3235082 faks: 71 3235002
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

 

Dni i godziny urzędowania:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych: 30 1020 5226 0000 6502 0416 5346

Wpłaty z tytułu wadium:  86 1020 5226 0000 6802 0416 5452

Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445

 

 

 

Dział Zieleni
kierownik
Lidia Kaczewska
tel. 71 3235034
tel. kom. 728 520 725

 

Dział Uzgodnień
kierownik
Teresa Choroszy-Minikowska
tel. 71 3235013
tel. kom. 728 520 655Dział Zasobów Gruntowych
kierownik
Marzena Olejnik-Czopnik
tel. 71 3235056
tel. kom. 728 520 661

 

Dział Administracyjny i Organizacyjny
kierownik
Jarosław Antos
tel. 71 3235011
tel. kom. 728 520 741

 

Dział Prawny i Zamówień Publicznych
kierownik
Agnieszka Jurgielaniec
tel. 71 3235014

 

Dział Ekonomiczny
i Finansowo-Księgowy
kierownik
Edyta Guszpit
tel. 71 3235006

 

Media i Akcje Społeczne
rzecznik
Marek Szempliński
tel. 71 3235067
e-mail: marek.szemplinski@zzm.wroc.pl 

Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 3235031
e-mail: aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

Mapka dojazdu

Aktualności

Przetargi