Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/TP/220/80/2022/DP „Zagospodarowanie Skweru ks. Szczepana Zielińskiego”, projekt Funduszu Osiedlowego edycja 2020-2021

Data publikacji: 2022-12-28

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/81748/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2023-01-16 12:00:00

ZP/TP/220/73/2022/DP Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – sektor II”

Data publikacji: 2022-12-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/81641/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2023-01-05 12:00:00

ZP/TP/220/78/2022/DP „Zagospodarowanie zieleńców przy ul. Śrubowej we Wrocławiu”– etap I

Data publikacji: 2022-12-22

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/81523/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2023-01-13 13:00:00

ZP/TP/220/77/2022/DP „Rewitalizacja Skweru przy ul. Stawowej-Bogusławskiego”.

Data publikacji: 2022-12-19

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/81226/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2023-01-13 12:00:00

ZP/TP/220/74/2022/DP „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu”

Data publikacji: 2022-12-14

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/80903/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-12-22 12:00:00

Aktualności

Przetargi