Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/TP/220/11/2021/DO Świadczenie usług ochrony osób i mienia na obiektach będących w zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu z podziałem na 3 części

Data publikacji: 2021-03-01

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm.wroc/demand/notice/public/23692/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-03-11 11:00:00

ZP/TP/220/10/2021/DP „Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i Strachocin łączą siły” - Park Jedności II - etap III realizowany w ramach WBO 2020, projekt nr 297

Data publikacji: 2021-02-26

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/23599/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-03-17 11:00:00

ZP/TP/220/8/2021/DZ „Dostawa materiału roślinnego do wiosennych i letnich obsadzeń kwietników na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu. Dostawa materiału roślinnego (bylin i traw ozdobnych) do letnich obsadzeń kwietników w parkach i na zieleńcach...

Data publikacji: 2021-02-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/23400/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-03-03 11:00:00

ZP/PN/220/4/2021/DZ „Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz Usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew ozdobnych na terenach zieleni miejskiej – Wiosna 2021”

Data publikacji: 2021-02-19

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/23313/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2021-03-24 11:00:00

ZP/TP/220/3/2021/DP „Brochowskie Skwery - zadbane i odnowione - etap 1” – pl. Indyjski i pl. Mongolski, zagospodarowanie zielonych skwerów - projekt nr 296 WBO 2019 i nr 239 WBO 2020

Data publikacji: 2021-02-12

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/22980/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-03-04 11:00:00

Aktualności

Przetargi