Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/TP/220/58/2022/DZ „Dostawa materiału roślinnego do jesiennych obsadzeń w parkach i na zieleńcach oraz zieleni przyulicznej na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu przez Zamawiającego.”

Data publikacji: 2022-09-02

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/71353/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-09-12 12:00:00

(ZP/PN/220/55/2022/DZ) Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz Usługa polegającą na sadzeniu i pielęgnacji drzew ozdobnych na terenach zieleni miejskiej – Jesień 2022

Data publikacji: 2022-08-30

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/70919/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2022-09-30 12:00:00

ZP/TP/220/56/2022/DP Budowa wieży obserwacyjnej w ramach zadania pn. „Zieleń i Sport we Wrocławiu - Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów - parki, rekreacja i zielone zakątki w całym mieście” - inwestycja realizowana w ramach WBO 2020 – projekt nr 200

Data publikacji: 2022-08-29

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP zwanej tam "Platformą 2021" albo przez indywidualny link: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/70845/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:Tryb zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-09-14 12:00:00

ZP/TP/220/54/2022/DP „Dostawa elementów wyposażenia terenu wraz z ich montażem w 40 lokalizacjach na terenie Wrocławia, w ramach Programu Ławeczka Mieszkańca”

Data publikacji: 2022-08-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/70391/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-08-31 12:00:00

ZP/TP/220/51/2022/DP „Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szybowcowej” zadanie realizowane w ramach projektu nr 155 WBO 2020

Data publikacji: 2022-08-10

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/69256/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-08-31 12:00:00