Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/TP/220/65/2022/DP „Remont zabytkowej budowli – Bastei Hioba”

Data publikacji: 2022-09-28

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/73466/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-10-14 12:00:00

ZP/TP/220/63/2022/DP „Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko, Strachocin łączą siły – Park Strachociński – Etap I, zadanie 1” zadanie realizowane w ramach WBO 2020, projekt nr 297

Data publikacji: 2022-09-21

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/72875/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-10-07 12:00:00

ZP/TP/220/59/2022/DP „Zagospodarowanie parku Leonarda da Vinci - etap 4” projekt nr 155 WBO 2020 i projekt nr 145 WBO 2021.

Data publikacji: 2022-09-14

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/72273/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-10-04 12:00:00

ZP/PN/220/61/2022/DZ Kompleksowa konserwacja zieleni przyulicznej we Wrocławiu dla Zadania 6.

Data publikacji: 2022-09-14

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/72224/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2022-09-27 12:00:00

ZP/TP/220/57/2022/DP „Zagospodarowanie Polany Integracyjnej” zadanie realizowane w ramach WBO 2020 projekt nr 155.

Data publikacji: 2022-09-09

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/71848/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-09-28 12:00:00