Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/PN/73/2020/DPIR „Park rekreacyjny Mikołowska” Strachocin – Swojczyce - Wojnów - ETAP 1 realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 555

Data publikacji: 2020-11-25

Nazwa zadania:
ZP/PN/73/2020/DPIR „Park rekreacyjny Mikołowska” Strachocin – Swojczyce - Wojnów - ETAP 1 realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 555

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-12-11 12:00:00

ZP/PN/76/2020/DO Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych oraz szaletu na terenach wskazanych w dokumentacji postępowania dla 2 Zadań.

Data publikacji: 2020-11-20

Nazwa zadania:
ZP/PN/76/2020/DO Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych oraz szaletu na terenach wskazanych w dokumentacji postępowania dla 2 Zadań.

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-12-01 11:45:00

ZP/PN/70/2020/DZZ „Eksploatacja letnia i zimowa fontann oraz eksploatacja letnia aeratorów i nawodnienia pod zarządem Zarządu Zieleni Miejskiej”.

Data publikacji: 2020-11-12

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym, w tym elektronicznego składania ofert i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą": https://platformazakupowa.pl/transakcja/395316

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetrag nieograniczony
Termin składania ofert:2020-12-15 09:45:00

ZP/PN/68/2020/DPIR Park Widawski – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona Lipa i Widawa- ulice, mini park przy pętli i Park Widawski”- WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe” – WBO 2019 projekt nr 8.

Data publikacji: 2020-10-30

Nazwa zadania:
ZP/PN/68/2020/DPIR Park Widawski – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona Lipa i Widawa- ulice, mini park przy pętli i Park Widawski”- WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe” – WBO 2019 projekt nr 8.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-11-18 12:00:00

ZP/PN/63/2020/DPIR Wykonanie robót budowlanych dla „Rewitalizacji parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Kolejowej we Wrocławiu”

Data publikacji: 2020-10-09

Nazwa zadania:
ZP/PN/63/2020/DPIR Wykonanie robót budowlanych dla „Rewitalizacji parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Kolejowej we Wrocławiu”

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-10-30 12:00:00

Aktualności

Przetargi