Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/TP/220/44/2022/DP „Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia - Park Mamuta” realizowana w ramach WBO 2021 projekt nr 9.

Data publikacji: 2022-06-27

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/64835/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-07-13 11:00:00

ZP/TP/220/42/2022/DP „ZIELONO MI I BEZPIECZNIE - Widawa - Park kieszonkowy przy ulicy Melioranckiej - etap II” realizowany w ramach WBO 2021 projekt nr 5

Data publikacji: 2022-06-21

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/64271/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-07-07 11:00:00

ZP/TP/220/36/2022/DP „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” – etap I Osobowicka 146 - zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego

Data publikacji: 2022-06-17

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/64053/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-07-05 11:00:00

(ZP/PN/220/34/2022/DZ) Kompleksowa konserwacja zieleni przyulicznej we Wrocławiu

Data publikacji: 2022-06-15

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/64024/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2022-07-19 10:00:00

(ZP/PN/220/39/2022/DZ) „Kompleksowa konserwacja lasów komunalnych we Wrocławiu”

Data publikacji: 2022-06-15

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/64018/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2022-07-19 10:00:00

Aktualności

Przetargi