Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/PN/220/49/2021/DZ „Dostawę drzew i krzewów ozdobnych oraz Usługę polegającą na sadzeniu i pielęgnacji drzew ozdobnych na terenach zieleni miejskiej – Jesień 2021”

Data publikacji: 2021-07-30

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/35452/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2021-08-31 11:00:00

ZP/TP/220/51/2021/DP „Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i Strachocin łączą siły” – ul. Gorlicka - etap III WBO 2020 projekt nr 297.

Data publikacji: 2021-07-30

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/35432/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-08-18 11:00:00

ZP/TP/220/47/2021/DP „Strefa Rekreacji Tymiankowa” – etap IV, zadanie realizowane w ramach WBO 2019, projekt nr 11.

Data publikacji: 2021-07-29

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/35370/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-08-17 11:00:00

ZP/TP/220/50/2021/DO „Dostawa z montażem mebli biurowych do Zarządu Zieleni Miejskiej na Stadion Wrocław 2012”

Data publikacji: 2021-07-28

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/35268/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-08-05 11:00:00

ZP/TP/220/48/2021/DP „II mały etap Hubosfery przy ul. Ślicznej” - w ramach Funduszu Osiedlowego (priorytet 1 – RO Huby).

Data publikacji: 2021-07-21

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/34677/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-08-06 11:00:00