Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

ZP/TP/220/2/2022/DP „Przebudowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym buforem zapewniającym zagospodarowanie terenu przyległego w Parku Bieńkowickim przy ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu”

Data publikacji: 2022-01-05

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/49545/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-01-25 11:00:00

ZP/TP/220/82/2021/DP „Plac zabaw w Parku Tysiąclecia” - Średniowieczny Wrocław – etap 1, zadanie 1, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 nr 250 oraz budowa dojścia północnego (etap 3 zadanie 2)

Data publikacji: 2021-12-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/48825/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-01-21 11:00:00

ZP/TP/220/77/2021/DP Toalety na terenie Parków i Zieleńców we Wrocławiu”, z podziałem na 2 zadania

Data publikacji: 2021-12-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/48823/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-01-11 11:00:00

ZP/TP/220/81/2021/DZ Zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na place zabaw i ścieżki zdrowia na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Data publikacji: 2021-12-08

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/47532/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-12-16 11:00:00

ZP/TP/220/78/2021/DP Remont pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Parku J. Słowackiego”

Data publikacji: 2021-12-01

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/46796/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-12-17 11:00:00

Aktualności

Przetargi