Biuletyn informacji publicznej

„Zagospodarowanie terenu Park Przyjaźni”

Data publikacji: 2019-09-27

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie terenu Park Przyjaźni”

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetrag nieograniczony
Termin składania ofert:2019-10-15 10:00:00
Wadium:3.500,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Strona internetowa i siedziba Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2019-10-21

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu poniżej

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu pdf 290 KB
2.SIWZdocx 464 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZdocx 126 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowydocx 166 KB
5.Dokumentacja projektowazip 6543 KB
6.Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja zapisów SIWZpdf 212 KB
7.Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląśkiego pdf 224 KB
8.Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja zapisów SIWZ z dnia 10.10.2019r. pdf 281 KB
9.Informacja z otwarcia ofert (15.10.2019)pdf 246 KB
10.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (21.10.2019)pdf 302 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi