Biuletyn informacji publicznej

ZP/K/32/2020/DPIR JEDNOETAPOWY KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH Zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej (Południe ) jako „Park Henrykowski - Część I”. W ramach WBO 2019 projekt nr 5

Data publikacji: 2020-05-29

Nazwa zadania:
JEDNOETAPOWY KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH Zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej (Południe ) jako „Park Henrykowski - Część I”. W ramach WBO 2019, projekt nr 5 pn.Park Henrykowski -#KolejNaZieleń

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:KONKURS
Termin składania ofert:2020-06-15 12:00:00
Wadium:Nie dotyczy
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP i tablica ogłoszeń Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o konkursiepdf 94 KB
2.Regulamin konkursudocx 236 KB
3.Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie docx 46 KB
4.Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Oświadczenie o braku wykluczeń z konkursu i spełnianiu warunków udziału w konkursiedocx 67 KB
5.Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Oświadcząnie stanowiące dokument dotyczący wykluczeń z konkursudocx 17 KB
6.Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Zobowiązanie podmiotu trzeciego docx 33 KB
7.Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 34 KB
8.Załącznik nr 6 do Regulaminu - Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej tj. dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz kosztach wykonania ostatecznego przedmiotu zamówienia tj. realizacji ixlsx 62 KB
9.Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowydocx 84 KB
10.Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Pokwitowanie żłożenia pracy konkursowej docx 32 KB
11.Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Karta identyfikacyjnadocx 33 KB
12.Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich docx 40 KB
13.10.1 - obszaryzip 17386 KB
14.10.2. -Park-Henrykowski-po-kolei-RAPORTpdf 1270 KB
15.10.3 - MDCPzip 3367 KB
16.10.4. - projekt MPZPzip 11413 KB
17.10.5 - fotografiezip 10029 KB
18.10.6 - elementy do zagospodarowaniazip 3987 KB
19.10.7 - inwentaryzacja zielenizip 1981 KB
20.Odpowiedzi na pytania do treści Regulaminu konkursu oraz modyfikacja zapisów treści konkursu pdf 66 KB
21.Zmodyfikowany Załącznik nr 10.6 do Regulaminu konkursu - Elementy do zagospodarowania zip 4052 KB
22.Informacja o złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie pdf 234 KB
23.Infromacja o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie (składania prac konkursowych)pdf 313 KB
24.Odpowiedzi na pytania do treści Regulaminu konkursu z dnia 3.06.2020r.pdf 532 KB
25.Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 08.09.2020pdf 22 KB
26.Odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu i modyfikacja Regulaminu konkursu - BIP z dnia 8.09.2020r.pdf 350 KB
27.Informacja o wyborze pracy konkursowej cz. 1 z dnia 15.10.2020r. pdf 325 KB
28.INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU cz. 2 PO PUBLICZNYM OGŁOSZENIU WYNIKÓW KONKURSU WRAZ Z ODTAJNIENIEM ORAZ IDENTYFIKACJĄ PRAC KONKURSOWYCH z dnia 19.10.020r. pdf 386 KB
29.Ogłoszenie o wynikach konkursupdf 72 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi