Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/20/2019/DPIR „Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, projekt nr 40 oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 325.

Data publikacji: 2019-04-12

Nazwa zadania:
ZP/PN/20/2019/DPIR „Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, projekt nr 40 oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 325.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-04-30 09:45:00
Wadium:15 000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego, Tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2019-05-14

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (12.04.2019)pdf 1167 KB
2.SIWZdocx 226 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZdocx 77 KB
4.Załącznik nr 10 do SIWZ 1) MDCPzip 9332 KB
5.Załącznik nr 10 do SIWZ 2) GEOLOGIAzip 15424 KB
6.Załącznik nr 10 do SIWZ 3) PROJEKT BUDOWLANYzip 19971 KB
7.Załącznik nr 10 do SIWZ 4) PROJEKT WYKONAWCZYzip 16903 KB
8.Załącznik nr 10 do SIWZ 5) INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEMzip 12972 KB
9.Załącznik nr 10 do SIWZ 6) PRZEDMIARzip 655 KB
10.Załącznik nr 10 do SIWZ 7) PROJEKT ZIELENIzip 4454 KB
11.Załącznik nr 10 do SIWZ 8) SPECYFIKACJAzip 2188 KB
12.Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikamidocx 108 KB
13.Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.04.2019r.pdf 161 KB
14.Zmieniony Załącznik od nr 3 do SIWZ (18.04.2019)docx 39 KB
15.Zmodyfikowany Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikamidocx 105 KB
16.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.04.2019)pdf 164 KB
17.Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ z dnia 25.04.2019r.pdf 90 KB
18.Informacja z otwarcia ofert (30.04.2019)pdf 179 KB
19.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (14.05.2019)pdf 57 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi