Biuletyn informacji publicznej

(ZP/PN/220/39/2022/DZ) „Kompleksowa konserwacja lasów komunalnych we Wrocławiu”

Data publikacji: 2022-06-15

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/64018/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2022-07-19 10:00:00
Wadium:Zgodnie z SWZ i ogłoszeniem (dla każdego z Zadań I-IV)
Miejsce ogłoszenia:DzUrzUE, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi