Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/220/61/2022/DZ Kompleksowa konserwacja zieleni przyulicznej we Wrocławiu dla Zadania 6.

Data publikacji: 2022-09-14

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/72224/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2022-09-27 12:00:00
Wadium:25 000,00 PLN
Miejsce ogłoszenia:DUUE, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi