Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/220/71/2021/DMAK „Inwentaryzacja zieleni na wybranych obiektach ZZM w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu – etap 1".” - 5 Zadań

Data publikacji: 2021-11-10

Nazwa zadania:
Adres Platformy, na której opublikowano postępowanie, istnieje wyłączna możliwość komunikowania się, składania ofert, zwanej na BIP Zamawiającego „Platformą 2021”: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/44672/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony art. 132 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-12-14 10:00:00
Wadium:5.000,00 zł dla każdego z pięciu (5) Zadań
Miejsce ogłoszenia:Dz.U. UE, BIP Zamawiającego tu "Platforma 2021"
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi