Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/29/2020/DZZ „Dostawa urządzeń i małej architektury wraz z montażem na place zabaw na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu: Zadanie 1, Zadanie 2”

Data publikacji: 2020-05-06

Nazwa zadania:
ZP/PN/29/2020/DZZ „Dostawa urządzeń i małej architektury wraz z montażem na place zabaw na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu: Zadanie 1, Zadanie 2”

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetrag nieograniczony
Termin składania ofert:2020-05-14 09:45:00
Wadium:Zadanie 1: 5 400 zł Zadanie 2: 5 300 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, strona internetowa i tablica ogłoszeń Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj

Lista załączników do przetargu

1.SIWZdocx 5820 KB
2.Załączniki od nr 1 do nr 8 do SIWZdocx 115 KB
3.Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Kosztorysy ofertowe dla Zadania 1 i Zadania 2 xls 71 KB
4.Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy, w tym OPZ doc 6564 KB
5.Załącznik nr 10 do SIWZ - Tabela równoważności dla Zadania 1 i Zadania 2 xlsx 26 KB
6.Ogłoszenie o zamówieniupdf 163 KB
7.Informacja z otwarcia ofert doc 143 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi