Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/31/2020/DPIR „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Świętokrzyskiej 45A, WBO 2018 projekt nr 416

Data publikacji: 2020-05-22

Nazwa zadania:
ZP/PN/31/2020/DPIR „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Świętokrzyskiej 45A, WBO 2018 projekt nr 416

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-06-09 09:45:00
Wadium:5 000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego, Tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (22.05.2020)pdf 424 KB
2.SIWZpdf 496 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 10 do SIWZdocx 90 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy wraz załącznikami w tym OPZpdf 439 KB
5.01_PROJEKT_BUDOWLANYzip 2236 KB
6.02_PROJEKT_WYKONAWCZYzip 9519 KB
7.03_ZIELEŃzip 1327 KB
8.04a_SKANY UZGODNIEŃzip 27229 KB
9.04b_SKANY UZGODNIEŃzip 19361 KB
10.05_DENDROLOGIAzip 3688 KB
11.06_GEOLOGIAzip 1512 KB
12.07_TABLICE - FORMA GRAFICZNAzip 12831 KB
13.08_PRZEDMIARYzip 87 KB
14.Wro_PW - PZT Prusa 2020 wersja MINIpdf 2217 KB
15.Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ (03.06.2020)pdf 547 KB
16.Zmodyfikowany Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy (03.06.2020)pdf 439 KB
17.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.06.2020)pdf 41 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi