Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/46/2020/DPIR „Psi wybieg w Sercu Szczepina”- etap I, - realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 projekt nr 201.

Data publikacji: 2020-08-04

Nazwa zadania:
ZP/PN/46/2020/DPIR „Psi wybieg w Sercu Szczepina”- etap I, - realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 projekt nr 201.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-08-19 09:45:00
Wadium:1 900,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2020-09-03

Najkorzystniejsza oferta

Informacja wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu poniżej

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (04.08.2020)pdf 160 KB
2.SIWZ (04.08.2020)pdf 509 KB
3.Załączniki nr 1-10 do SIWZ (04.08.2020)docx 96 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami (w tym OPZ) 04.08.2020pdf 668 KB
5.00_UZGODNIENIAzip 1433 KB
6.01_OPINIA GEOTECHNICZNAzip 12 KB
7.02_INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNAzip 1771 KB
8.03_PROJEKT BUDOWLANY_1zip 22618 KB
9.03_PROJEKT BUDOWLANY_2zip 24467 KB
10.04_PROJEKT WYKONAWCZYzip 6743 KB
11.05_PRZEDMIARYzip 3364 KB
12.06_SPECYFIKACJE TECHNICZNEzip 2129 KB
13.Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ (13.08.2020)pdf 359 KB
14.Informacja z otwarcia ofert (19.08.2020)pdf 179 KB
15.Informacja wyborze oferty najkorzystniejszej (03.09.2020)pdf 170 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi