Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/51/2020/DZZ Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - "Usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej oraz Dostawa drzew i krzewów ozdobnych – Jesień 2020”

Data publikacji: 2020-08-26

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym, w tym elektronicznego składania ofert i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą": https://platformazakupowa.pl/transakcja/372888

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-09-28 09:45:00
Wadium:zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
Miejsce ogłoszenia:Platforma zakupowa, BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została opublikowana na Platformie zakupowej.

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi