Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/52/2020/DPIR „Budowa sieci elektroenergetycznej oraz zagospodarowanie terenu w obszarze toalety publicznej na Wyspie Słodowej we Wrocławiu” Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu

Data publikacji: 2020-08-27

Nazwa zadania:
ZP/PN/52/2020/DPIR „Budowa sieci elektroenergetycznej oraz zagospodarowanie terenu w obszarze toalety publicznej na Wyspie Słodowej we Wrocławiu” Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2020-09-14 09:45:00
Wadium:Zadanie 1: 1 000,00 zł, Zadanie 2: 600,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2020-09-23

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania 2 w załączeniu poniżej

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (27.08.2020)pdf 110 KB
2.SIWZpdf 559 KB
3.Załączniki nr 1 do 10docx 149 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami_ Wyspa Słodwoa_Zadanie 2pdf 1970 KB
5.Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami_ Wyspa Słodwoa_Zadanie 1pdf 1755 KB
6.01_POZWOLENIE NA BUDOWEzip 1379 KB
7.02_DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNEzip 12056 KB
8.03_MATERIA+üY PRZYGOTOWAWCZEzip 17168 KB
9.04_PROJEKT BUDOWLANYzip 5516 KB
10.05_PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNEzip 23860 KB
11.06_PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURAzip 23250 KB
12.07_STWIORzip 395 KB
13.przedmiary Etap 1 i Etap 2zip 494 KB
14.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.09.2020)pdf 25 KB
15.Modyfikacja SIWZ 07.09.2020pdf 214 KB
16.Informacja z otwarcia ofert (14.09.2020)pdf 180 KB
17.Unieważnienie Zadania 1 (15.09.2020)pdf 249 KB
18.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zadanie 2 (23.09.2020)pdf 243 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi