Biuletyn informacji publicznej

ZP/PN/91/2019/DPIR „Kuźniki na rolkach - mały park rekreacji przy górce" - przy ul. Hermanowskiej – etap I, WBO 2017 projekt nr 425.

Data publikacji: 2019-11-25

Nazwa zadania:
ZP/PN/91/2019/DPIR „Kuźniki na rolkach - mały park rekreacji przy górce" - przy ul. Hermanowskiej – etap I, WBO 2017 projekt nr 425.

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-12-12 09:45:00
Wadium:12 000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, BIP Zamawiającego, Tablica ogłoszeń
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2020-01-09

Najkorzystniejsza oferta

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu poniżej.

Lista załączników do przetargu

1.Ogłoszenie o zamówieniu (25.11.2019)pdf 229 KB
2.SIWZdocx 231 KB
3.Załączniki od nr 1 do nr 10 do SIWZdocx 86 KB
4.Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami (w tym OPZ)docx 134 KB
5.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (1_PB_1)zip 26681 KB
6.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (2_PB_2)zip 6446 KB
7.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (3_PW_Arch_1)zip 12495 KB
8.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (4_PW_Arch_2)zip 18374 KB
9.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (5_PW_Arch_3)zip 23492 KB
10.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (6_PW_PumpTrack)zip 5220 KB
11.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (7_PW_Zieleń)zip 7803 KB
12.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (8_PW_Elektryka)zip 929 KB
13.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (9_Badania goedezyjne)zip 3915 KB
14.Załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa (10_Przedmiar)zip 85 KB
15.Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ z dn. 28.11.2019pdf 267 KB
16.Rysunek A003pdf 249 KB
17.Katalog Mebli Miejskich - element BRDpdf 1040 KB
18.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.12.2019)pdf 121 KB
19.Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ (04.12.2019)pdf 229 KB
20.Załącznik nr 11 do SIWZ po modyfikacji - Wzór umowy wraz z załącznikami (w tym OPZ) z dn. 04.12.2019doc 135 KB
21.Załącznik nr 12 do SIWZ – Dokumentacja projektowa (10_Przedmiar po modyfikacji)pdf 3322 KB
22.Modyfikacja treści SIWZ- zmiana terminu (06.12.2019)pdf 298 KB
23.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu (06.12.2019)pdf 115 KB
24.Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ (09.12.2019)pdf 110 KB
25.Obliczeniapdf 783 KB
26.Informacja z otwarcia ofert (12.12.2019)pdf 245 KB
27.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 09.01.2020pdf 169 KB
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi