Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/13/2021/DP „Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Sztabowej we Wrocławiu – budowa ścieżek i placyków parkowych wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury i wewnętrznej linii zasilającej”.

Data publikacji: 2021-03-05

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/23997/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-03-24 10:00:00
Wadium:5.800,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi