Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/15/2021/DG Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenach będących własnością Gminy Wrocław, oraz prace polegające na koszeniu traw i chwastów, pielęgnacji i wycince drzew.

Data publikacji: 2021-03-17

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/24554/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-03-26 11:00:00
Wadium:2 900,00 zł
Miejsce ogłoszenia:Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi